Vybrat jazykový kurz nebo jazykový pobyt

Významnou alternativou ke kurzům angličtiny v jazykových školách v České republice jsou kurzy angličtiny v zahraničí, tedy takzvané jazykové pobyty. Na jazykovém pobytu sice také chodíte na výuku v rámci kurzu, ale vyučování je několika hodinové každý den oproti několik hodinám týdně na běžných kurzech. Výuka je vedena zpravidla rodilým mluvčím a vaši spolužáci jsou z různých zemí a musíte s nimi komunikovat v angličtině při výuce, přestávkách i mimoškolních aktivitách.

Nad rámec výuky a kontaktu s ostatními studenty jste v zemi, kde je angličtina místním jazykem a musíte tedy mluvit anglicky celý den. Pokud si na jazykovém pobytu vyberete jako variantu ubytování hostitelskou rodinu, budete v takřka neustálé interakci s angličtinou.

Ač by se zdálo, že jazykový pobyt je po stránce výuky lepší, ne vždy tomu tak je. Každý člověk je unikátní a každý by měl posuzovat dle svých vlastních schopností, předpokladů a možností studovat a hlavně nepřeceňovat své schopnosti. Abychom Vám usnadnili rozhodování sestavili jsme srovnávací tabulku těch nejzákladnějších aspektů obou typů studia.

Puzzle
Jazykový kurz Jazykový pobyt (kurz v zahraničí)
Doba výuky a intenzita
Postup na další úroveň trvá v řádech měsíců dle typu učebnic a osnov. Také intenzita je daleko menší než u kurzů v zahraničí a závisí na vyučujícím a zvolené jazykové škole. Doba potřebná k postupu o jednu úroveň se pohybuje v řádech týdnů a to s vysokou intenzitou výuky a také vlivem prostředí a nutností mluvit jazykem hostitelské země.
Tempo výuky / metodika učení
Tempo výuky je dáno učebnicí a osnovou, zejména ve velkých skupinách, kde je využívána metoda tzv. drilu, není příliš prostor pro individuální přístup učitele k žákovi. Výuka probíhá zpravidla ve skupinách do 12 osob, tempo výuky se zpravidla řídí možnostmi studentů s možností pro vyučujícího pro občasný individuální přístup ke studentům.
Celková cena / výsledná cena
Cena jazykového kurzu doma je z nižší než cena kurzu a pobytu v zahraničí avšak při srovnání počtu hodin nezbytných k dosažení požadované úrovně může být cena kurzu doma vyšší než cena pobytu. Cena za jazykový pobyt je výdajem jednorázovým a zpravidla ve značné výši, ale z hlediska času, dosažené úrovně a efektivity se jedná o částku porovnatelnou s cenou za kurz v ČR.
Situace
Jazykové kurzy využijete zejména v případech kdy nemůžete na delší dobu opustit pracoviště nebo když nemůžete odcestovat například z rodinných důvodů. Jazykové pobyty jsou vhodné pro studenty po dokončení školy pro zvýšení své kvalifikace nebo například pro lidi, kteří musejí rychle zlepšit svou jazykovou znalost.

Nahoru Jít na úvodní stránku