ÚvodJazykový kurz alebo jazykový pobyt ?

Vybrať jazykový kurz alebo jazykový pobytVýznamnou alternatívou ku kurzom angličtiny v jazykových školách v Slovenskej republike sú kurzy angličtiny v zahraničí, teda takzvané jazykové pobyty. Na jazykovom pobyte síce taktiež chodíte na výučbu v rámci kurzu, ale vyučovanie je niekoľko hodinové každý deň oproti niekoľkým hodinám v týždni na bežných kurzoch. Výučba je vedená spravidla rodeným hovorcom a vaši spolužiaci sú z rôznych krajín, s ktorými musíte komunikovať v angličtine a to ako pri výučbe, prestávkach či mimoškolských aktivitách.

Nad rámec výučby a kontaktu s ostatnými študentmi ste v krajine, kde je angličtina miestnym jazykom a teda musíte hovoriť anglicky celý deň. Pokiaľ si na jazykovom pobyte vyberiete ako variantu ubytovania hostiteľskú rodinu, budete v takmer neustálej interakcii s angličtinou.

Až by sa zdalo, že jazykový pobyt je po stránke výučby lepší, nie vždy je tomu tak. Každý človek je unikátny a každý by mal posudzovať podľa svojich vlastných schopností, predpokladov a možností študovať a hlavne nepreceňovať svoje schopnosti. Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie, zostavili sme porovnávaciu tabuľku tých najzákladnejších aspektov oboch typov štúdia.

Puzzle
Jazykový kurzJazykový pobyt (kurz v zahraničí)
Doba výučby a intenzita
Postup na ďalšiu úroveň trvá v radoch mesiacov podľa typu učebníc a osnov. Tiež intenzita je ďaleko menšia než u kurzov v zahraničí a závisí na vyučujúcom a zvolenej jazykovej škole.Doba potrebná k postupu o jednu úroveň sa pohybuje v rádoch týždňov a to s vysokou intenzitou výučby a tiež vplyvom prostredia a nutnosťou hovoriť jazykom hostiteľskej krajiny.
Tempo výučby / metodika učenia
Tempo výučby je dané učebnicou a osnovou, najmä vo veľkých skupinách, kde je využívaná metóda tzv. drilu, nie je príliš priestor pre individuálny prístup učiteľa k žiakovi.Výučba prebieha spravidla v skupinách do 12 osôb, tempo výučby sa spravidla riadi možnosťami študentov s možnosťou pre vyučujúceho pre občasný individuálny prístup k študentom.
Celková cena / výsledná cena
Cena jazykového kurzu doma je nižšia než cena kurzu a pobytu v zahraničí, avšak pri porovnaní počtu hodín potrebných k dosiahnutiu požadovanej úrovne môže byť cena kurzu doma vyššia než cena pobytu.Cena za jazykový pobyt je jednorazovým výdajom a spravidla značne vyššia, ale z hľadiska času dosiahnutej úrovne a efektivity sa jedná o čiastku porovnateľnú s cenou za kurz na Slovensku.
Situácia
Jazykové kurzy využijete najmä v prípadoch kedy nemôžete na dlhšiu dobu opustiť pracovisko alebo keď nemôžete odcestovať napríklad z rodinných dôvodov.Jazykové pobyty sú vhodné pre študentov po dokončení školy pre zvýšenie si svojej kvalifikácie alebo napríklad pre ľudí, ktorý si musia rýchle zlepšiť svoju jazykovú znalosť.

HorePrejsť na úvodnú stránku